II Międzynarodowa Konferencja
Studenckich Kół Naukowych


II International
Young Researchers Conference

17 kwietnia/April 17th 2018
PMWSZ w Opolu

REJESTRACJA

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

Program konferencji przewiduje ustne prezentacje prac naukowych studentów i absolwentów, prowadzonych w ramach Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

TEMATYKA KONFERENCJI

Wystąpienia uczestników odbędą się w kilku sesjach tematycznych:

 • Sesja fizjoterapeutyczna

 • Sesja dietetyczna

 • Sesja pielęgniarsko-położnicza

 • Sesja psychologiczna

 • Varia – tematy różne, związane z medycyną i zdrowiem człowieka

Zgłoszenia prac (streszczenie) w języku angielskim oraz polskim należy przesyłać do 3 kwietnia 2018r. na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl

Wzór streszczenia (w jęz polskim i angielskim) znajduje się do pobrania tutaj  -  WZÓR STRESZCZENIA

Streszczenia wszystkich prac będą opracowane w formie elektronicznej.

Czas prezentacji to 10 minut, po każdym wystąpieniu przewiduje się 2-3 minuty na dyskusję i pytania.

Język konferencji - język polski i język angielski.

Prezentacje należy przesłać na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl najpóźniej do 15.04.2018.


Wystąpienia i streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy. Najlepsze prace w każdym panelu zostaną nagrodzone certyfikatami oraz atrakcyjnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy konferencji oraz prezentowane prace otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Wśród nagród będą także bezpłatne wejściówki na V Międzynarodową Konferencję Medical Science Pulse, Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych, 22-23 maja 2018r.   (http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference)

Prace, które zdobędą pierwsze miejsce w danej sesji uzyskają możliwość publikacji w kwartalniku naukowym "Medical Science Pulse”:

http://higherschoolspulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

The aim of the conference is to share the recent scientific work conducted by students and graduates associated within the Student Scientific Organizations from international universities.


CONFERENCE TOPICS:

The presentations will be held in few sessions:

 • physiotherapy

 • dietetics and nutrition

 • nursery and midwifery

 • psychology

 • varia – other topics related to medicine and patient care
The applications (abstract of the project) in English should be send until April 3rd 2018 , to the email address:  

konferencja.skn@wsm.opole.pl

Click here to download the ABSTRACT FORM  (Word file).

The abstracts of all projects presented during the Conference will be available in digital form.

Each project should be presented in 10 minutes long oral presentations. After each there is 2-3 minutes for discussion.

Language of the conference - polish and english.

Presentations (in power point) should be sent to the email address konferencja.skn@wsm.opole.pl until April 15th 2018.


The best presentations in each panel, evaluated by Scientific Committee, will be granted valuable rewards and certificates. All conference participants and all presented projects will receive Certificates of attendance.

Among the prizes there is a free entrance to  the 5th International Conference of the Medical Science Pulse “'Interdisciplinary Science & Research'”, which take place May 22-23. 2018, PMWSZ Opole

http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference

The projects which receives the podium awards will be granted the possibility to be published in English peer-reviewed scientific journal  "Medical Science Pulse”:

http://higherschoolspulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

LET’S MEET ON THE CONFERENCE!

PROGRAM OGÓLNY KONFERENCJI

8:30-9:00 – REJESTRACJA – HOL GŁÓWNY

AULA 1

AULA 2

9:00-9:15 OTWARCIE KONFERENCJI

dr n. med. Magdalena Golachowska

9:15-10:30 PANEL  MEDYCZNY (5)

9:15-11:15 PANEL PIELĘGNIARSKO-

POŁOŻNICZY (8)

10:30-11:15 PANEL FIZJOTERAPEUTYCZNY (3)

11:15-11:45 – przerwa kawowa (hol dół)

11:45-13:30 PANEL FIZJOTERAPEUTYCZNY (7)

11:45-13.30 PANEL VARIA (7)

13:30-14:30 – przerwa na lunch (hol dół)

obrady Komitetu Naukowego (Sala Senatu)

14:30-15:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW rozdanie nagród, zakończenie konferencji

WYSTAWCY  I SPONSORZY – HOL GŁÓWNY

Klub sportowy CALYPSO w Opolu

Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu

Sklep medyczny IAMED+

Kwesta na rzecz rehabilitacji Kingi Warzecha

MEDELA - wsparcie dla matek karmiących piersią

Życie na Plusie – zdrowy styl życia

Fizjoterapia PMWSZ

Dietetyka PMWSZ

PATRONATY

Patronat Naukowy:

JM Rektor PMWSZ w Opolu

dr Tomasz Halski

Patronat Medialny:

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

AULA 1

PANEL MEDYCZNY

Aula A1 (9:15-10:30)

Moderator – prof. dr hab. Yaroslav Bahriy

 1. 9:15-9:30Ewelina Tobiczyk, Marta Świerczyńska – SKN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ocena emocjonalnej struktury snów u osób niewidomych

 1. 9:30-9:45 – Ivanna Tkachuk – SSC SHEI, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Features of realization of diagnostic tests on an individual sensitiveness to the medical preparations

 1. 9:45-10:00Svitlana Raikovska, Oksana Sorochynska – SSC SHEI, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Mitral valve prolapse influence on the functional changes of the reproductive system in adolescent girls

 1. 10:00-10:15Romana Solovii , Marta-Andriana Serediuk SSC SHEI, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Diagnostic of aortic coarctation in adults

 1. 10:15-10:30Vitalii Voronych, Vladyslav Semchenko – SSC SHEI, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

The effectiveness of nano-containing polymeric technology application in the treatment of burn wounds in the experiment


PANEL FIZJOTERAPEUTYCZNY

Aula A1 (10:30-13:30)

Moderator – dr Agata Mroczek

 1. 10:30-10:45Agnieszka Kogut, Kamil Gal, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Funkcjonalnej, PMWSZ w Opolu

Ocena skuteczności wybranych technik plastrowania punktów spustowych na dolegliwości bólowe mięśni czworobocznych

 1. 10:45-11:00Agnieszka Kogut, Kamil Gala, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, PMWSZ w Opolu

Ocena skuteczności wybranych technik manualnych terapii punktów spustowych na dolegliwości bólowe mięśni czworobocznych

 1. 11:00-11:15Natalia Roden, Kinga Frąckowiak, SKN Fizjoterapii Funkcjonalnej, PMWSZ w Opolu

Próba oceny wpływu mobilizacji na napięcie bioelektryczne tkanek, opis przypadku

11:15-11:45 – przerwa kawowa (hol dół)

 1. 11:45-12:00Kinga Frąckowiak, Natalia Roden, SKN Fizjoterapii Klinicznej, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, PMWSZ w Opolu

Analiza porównawcza wpływu masażu bańką chińską i rollerem na układ mięśniowo-powięziowy

 1. 12:00-12:15Natalia Roden, Kinga Frąckowiak, SKN Fizjoterapii Funkcjonalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu

Ocena wpływu plastrowania sztywnego palucha koślawego  na aktywność mięśnia pośladkowego średniego – doniesienia wstępne

 1. 12:15-12:30Michał Szewczyk, Magdalena Strzelecka, Julia Konrad, SKN Fizjoterapii Funkcjonalnej, PMWSZ w Opolu

Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe jako element przed-treningowej energizacji

 1. 12:30-12:45Magdalena Strzelecka, Julia Konrad, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, PMWSZ w Opolu

Próba oceny wpływu treningu „jumping fitness” na napięcie mięśni dna miednicy u kobiet – opis przypadku

 1. 12:45-13:00Julia Konrad, Magdalena Strzelecka, Klaudia Roznerska, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, PMWSZ w Opolu

Elektromiograficzna analiza napięcia mięśni dna miednicy u kobiet w pozycji stojącej, zależnie od wysokości obcasów w noszonym obuwiu - opis przypadku

 1. 13:00-13:15Frąckowiak Kinga, Roden Natalia, SKN Fizjoterapii Klinicznej, SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, PMWSZ w Opolu

Próba oceny wpływu treningu capoeira na wybrane parametry stabilometryczne i wytrzymałościowe

 1. 13:15-13:30Katarzyna Kicka, Agata Mroczek, Antonina Kaczorowska, SKN Anatomii funkcjonalnej i antropomotoryki, PMWSZ w Opolu

Międzypokoleniowe różnice w budowie ciała kobiet

13:30-14:30 – przerwa na lunch (hol dół)

obrady Komitetu Naukowego (Sala Senatu)

AULA 2

PANEL PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY

Aula A2 (9:15-11:15)

Moderator – dr Lucyna Sochocka

 1. 9:15-9:30Karolina Żyła, Weronika Wolny – SKN Pielęgniarstwa, PMWSZ w Opolu

Motywy wyboru zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza – przegląd aktualnych polskich badań

 1. 9:30-9:45Sylwia Nowakowska, Daria Nowak – SKN EMEMESS, PMWSZ w Opolu

Stres w pracy pielęgniarki  jako czynnik wypalenia zawodowego

 1. 9:45-10:00Artur Studniczek, Dominika Kluba, Szymon Kowal – SKN EMEMESS, PMWSZ w Opolu  

Samoocena przygotowania studentów do kontaktu z pacjentem

 1. 10:00-10:15Sylwia Nowakowska, Daria Nowak, Marta Gawlik – SKN EMEMESS, PMWSZ w Opolu

Zespół zamknięcia – rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem

 1. 10:15-10:30Małgorzata Struzik – SKN Pielęgniarstwa, PMWSZ w Opolu  

Akceptacja choroby, satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością ruchową

 1. 10:30-10:45Anna Kloc, Justyna SzendołSKN „WiP” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Postawy studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek pracujących zawodowo wobec palenia papierosów

 1. 10:45-11:00Stephanie Kalus, Jagoda Jadczyk – SKN EMEMESS, PMWSZ w Opolu

Miejsce zawodu położnej w hierarchii zawodów z punktu widzenia personelu medycznego oraz społeczeństwa nie związanego z zawodami medycznymi

 1. 11:00-11:15Wiktoria Myśliwiec, Ewa Foks, Larysa Moroń – SKN „Promyk”, PMWSZ w Opolu

Ocena życia seksualnego kobiet po porodach – z uwzględnieniem zarówno porodów fizjologicznych, jak i ukończonych cięciem cesarskim

11:15-11:45 – przerwa kawowa (hol dół)

PANEL VARIA

Aula A2 (11:45-13:30)

Moderator – dr n. med. Magdalena Golachowska

 1. 11:45-12:00Paulina Ględa, Estera Kwaśniak, Agnieszka Cebula, Aleksandra Morawska, Katarzyna Garbacz – Koło Przedsiębiorczości PROFIT, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ocena spożycia suplementów diety wśród studentów uczelni wyższych

 1. 12:00-12:15 – Krystyna Siedlik, Paulina Smagacz, Aleksandra Bąk, Joanna Kruczała – SKN „WIP” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stan odżywienia tarnowskich 10-12 latków – problem niedowagi, nadwagi i otyłości

 1. 12:15-12:30Zuzanna Przybylak, Katarzyna Kordus – SKN „Pasjonaci kosmetologii”, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  w Poznaniu

Cannabis sativa L. – konopie włókniste –  skarb natury w służbie zdrowej skóry

 1. 12:30-12:45Piotr Boratyński – Koło Naukowe Badań Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Funkcjonowanie i problematyka systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w  powiecie łomżyńskim

 1. 12:45-13:00Mateusz Kluba, Dominika Kluba – SKN EMEMESS, PMWSZ w Opolu

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia wśród mieszkańców gminy Krzepice

 1. 13:00-13:15Denis Lubas, Ireneusz Barziej, Daria Ziółkowska, Rafał Bury – SKN Medycyny Ratunkowej COR, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Program Publicznego Dostępu do Automatycznej Defibrylacji Elektrycznej PAD. Założenia i rzeczywistość w wybranych regionach województwa opolskiego

 1. 13:15-13:30Agnieszka Kubica, Ireneusz Barziej – SKN Medycyny Ratunkowej COR, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Rozwój systemu ratownictwa medycznego w Polsce

13:30-14:30 – przerwa na lunch (hol dół)

obrady Komitetu Naukowego (Sala Senatu)  


14:30 - 15:00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW rozdanie nagród, zakończenie konferencji

Rejestracja

student PMWSZ
 
aktywnie prezentujący

50 PLN
 


W cenie: materiały konferencyjne, przerwa kawowa, lunch.
student spoza PMWSZ
 
aktywnie prezentujący

80 PLN
 


W cenie: materiały konferencyjne, przerwa kawowa, lunch.
Uczestnictwo w Konferencji
nieprezentujący

50 PLN
 


W cenie: materiały konferencyjne, przerwa kawowa, lunch.
Wolny słuchacz
 
nieprezentujący

0 PLN
 


Bez materiałów, certyfikatu, przerwy kawowej ani lunchu.
 

Registration

student PMWSZ
oral presentation

50 PLN
 


The conference fee includes conference materials, certificate, coffee break and lunch.
non-PMWSZ student
oral presentation

80 PLN
 


The conference fee includes conference materials, certificate, coffee break and lunch.
Participant
no presentation

50 PLN
 


The conference fee includes conference materials, certificate, coffee break and lunch.
Free entrance
no presentation

0 PLN
 


No conference materials, certificate, coffee break and lunch.

KOMITET NAUKOWY II MK SKN 2018

Przewodniczący:

dr Tomasz Halski, Rektor PMWSZ w Opolu

Wiceprzewodniczący:  

dr Agata Mroczek

Członkowie:

Panel medyczny i fizjoterapeutyczny:

dr hab. Waldemar Andrzejewski

dr hab. Yaroslav Bahriy

dr Tetyana Guranych

dr Halyna Hvozdetska

dr Antonina Kaczorowska

dr Krzysztof Kassolik

dr Małgorzata Pasternok

dr Stepania Varunkiv

mgr Beata Fras-Łabanc

Panel pielęgniarski, położniczy, dietetyczny, kosmetologiczny

dr Teresa Farbiszewska

dr Magdalena Golachowska

dr Dorota Masłowiec

dr Lucyna Sochocka

mgr Marta Gawlik

mgr Iga Grad

mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka

mgr Mariola Wojtal

mgr Jolanta Żurakowska

KOMITET ORGANIZACYJNY II MK SKN 2018

Przewodniczący:

dr Magdalena Golachowska

Wiceprzewodniczący:

dr Dorota Masłowiec, mgr Paweł Szewczyk

Członkowie:

mgr Magdalena Dolińska

mgr Iwona Łuczak

mgr Bożena Ratajczak-Olszewska

mgr Mariola Wojtal

mgr Małgorzata Zimnowoda

mgr Danuta Żurawicka

inż. Rafał Bartnik

Aleksandra Kaczmarek

Studenci PMWSZ: Karolina Czyrnia, Anna Heflinger, Marta Kisa, Simona Kuroczik, Kacper Kurzawa, Dominika Latusek, Magdalena Lis, Magdalena Łuczak, Martyna Misala, Paulina Nocoń, Marta Sędłak, Wiktoria Sidorowicz, Magdalena Szczepaniak, Karolina Wilczek, Andżelika Wolny, Katarzyna Zygmunt; Karolina Urbańczyk; Sandra Dudek, Klaudia Kałuża, Kinga Kulig, Kamila Stankiewicz, Barbara Sowińska, Agata Tytko

WYSTAWCY I SPONSORZY - HOL GŁÓWNY

1. Klub sportowy Calypso Fitness Opole Turawa Park

https://www.calypso.com.pl/klub/calypso-fitness-opole-turawa-park/

Karolina Adamiec

Pomiary składu ciała, porady sportowe

2. IAMED+

http://iamed.com.pl/

Iwona Łukaszewska-Borek

Dystrybutor artykułów medycznych i higienicznych, kompleksowe wyposażenie gabinetów medycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych oraz domów opieki.

3. MEDELA

http://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia

Iwona Łukaszewska-Borek

Portal informacyjny i sklep z artykułami dla kobiet karmiących piersią

4. Życie na Plusie

http://zycienaplusie.com.pl/

mgr farm. Joanna Czemarmazowicz

Inspiracja do zdrowego stylu życia: optymalne odżywianie, umiarkowany sport, relaks

5. Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu

http://instytutpsychodietetyki.pl/

Agnieszka Sip, praktykanci Dietetyki PMWSZ

Psychologia żywienia, dietetyka, dietoterapia. Poradnia dla pacjentów, centrum szkoleniowe.

Przepisy, porady dietetyczne, porady, informacja o programach żywieniowych.

6. Dietetyka PMWSZ w Opolu

dr Dorota Masłowiec, studenci Dietetyki PMWSZ

Pomiar składu ciała, przepisy, porady żywieniowe

7. Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu

dr Agata Mroczek, studenci Fizjoterapii PMWSZ

Pomiar siły mięśni, porady fizjoterapeutyczne

8. Kwesta na rzecz rehabilitacji Kingi Warzechy

mgr Jolanta Żurakowska, studenci Dietetyki PMWSZ

Studenci Dietetyki PMWSZ przygotowali zdrowe i odżywcze smakołyki i będą zbierali fundusze na pomoc w rehabilitacji Kingi Warzechy.

Kontakt - Contact

Studenckie Towarzystwo Naukowe
PMWSZ w Opolu
ul. Katowicka 68
45-060 Opole

Magdalena Golachowska
tel. +48 511 868 421
e-mail: konferencja.skn@wsm.opole.pl